Tasarım Başvurusu Danışmanlığı 0 212 702 33 00 0 212 702 11 00

Ücretsiz MARKA ve PATENT uzmanlarımızdan bilgi alabilir, başvuru talebinde bulunabilirsiniz.

İSBİM®

Yeni başlangıçlar için çalışıyoruz

İSBİM BİLGİSYAR VE ELEKTRONİK SERVİS

Kalite Belgelerimiz 

Tasarım Başvurusu için Gerekenler

  • Tasarım Başvurusu İçin GerekenlerKHK ile sağlanan tasarım koruması, tescil yolu ile verilen belgeyle yapılır.
  • Tasarımların tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü’dür.
  • Yurt içinden ve yurt dışından yapılacak tüm başvurular Türk Patent Enstitüsü’ne veya onun yetkili kıldığı makama yapılır.
  • Bir tasarımın tescili için, 554 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe ekli örneğe göre hazırlanan tasarım başvurusu dilekçesi ile Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır.

Başvuru için gerekli olan belgeler şunlardır;

  • Başvuru dilekçesi,
  • Başvuru ücreti,
  • Tasarımı açıklayan tarifname ve tasarımı konu alacak veya tasarımın uygulanacağı ürünlerin tanıtımı (4 adet),
  • Görsel anlatım (11 adet),
  • Tasarımcının kimliği.

     Bu belgelerin tamamının başvuru esnasında verilmesi durumunda başvuru tarihi, kesinleşmiş olacaktır.

     Tasarımın başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde, noterden onaylı imza sirküleri de Enstitü’ye verilmelidir.

     554 sayılı Endüstriyel Tasarımların korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu, başvuru aşamasında “yenilik” ve “ ayırt edici nitelik ” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.