Patent Başvuru Danışmanlığı 0 212 702 33 00 0 212 702 11 00

Ücretsiz MARKA ve PATENT uzmanlarımızdan bilgi alabilir, başvuru talebinde bulunabilirsiniz.

İSBİM®

Yeni başlangıçlar için çalışıyoruz

İSBİM BİLGİSYAR VE ELEKTRONİK SERVİS

Kalite Belgelerimiz 

Patent Başvurusu için Gerekenler

Patent Başvurusu için GerekenlerPatent ve faydalı model ön araştırma ve başvurusu için;

  • Teknik dosyanın hazırlanması
  • Vekaletname.
  • Patent veya faydalı model başvuru ücretinin ödendiğine dair belge

      Buluşun tüm özellikleri buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan kişi tarafından, buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve ayrıntılı yazılır.Tarifname sırasıyla; buluş başlığı, buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu, buluşun çözmeyi amaçladığı teknik problem, resimlerin açıklanması, resimlerden yararlanarak buluşun açıklanması, buluşun sanayiye uygulanma biçimi şeklindeki alt bölümleri kapsar.

-İstem veya İstemler,

     Buluşun patentle ya da faydalı modelle korunması istenilen unsurları tanımlar.Her istem açık ve öz olarak yazılır.İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz

-Özet,

     Özetin başında buluş başlığı yer almalıdır.Özet sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder; tarifname, istemler, eğer varsa resimlerde bulunan temel özellikleri içerir.Buluşun ilişkili olduğu teknik sahayı bildirir.Özet kısmı anlatımın izin verdiği ölçüde kısa olmalı, Tercihen 50 ila 100 kelimeden oluşmalıdır.

-Resimler,

     Buluş konusu makine, cihaz, ürün ve yöntemin tarifnamede açıklanması resimleri gerektiriyorsa, yazılı kısım içermeyen,siyah-beyaz,teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmiş resimler başvuruda yer alabilecektir.

Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelikte şekil ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır (KHK m. 42):

  • Başvuru dilekçesi,
  • Buluş konusunu açıklayan tarifname,
  • Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,
  • Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,
  • Özet,
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.

     Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu ve genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir (KHK m. 45). Buluşun bütünlüğü istemler incelenerek sağlanır.
    
     Türk Patent Enstitüsü patent başvurusunu aldığında, tarihi, saati ve dakikayı kendisi yazarak, başvuru anını kesinleştirir.