Endüstriyel Tasarım Danışmanlığı 0 212 702 33 00 0 212 702 11 00

Ücretsiz MARKA ve PATENT uzmanlarımızdan bilgi alabilir, başvuru talebinde bulunabilirsiniz.

İSBİM®

Yeni başlangıçlar için çalışıyoruz

İSBİM BİLGİSYAR VE ELEKTRONİK SERVİS

Kalite Belgelerimiz 

Endüstriyel Tasarım Nedir

       TEndüstriyel Tasarım Nedirasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. 554 sayılı Kanun hükmünde Kararname’nin 3.maddesinde tasarım aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

“Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

       Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere tasarım bir ürünün tamamında, bir parçasında veya üzerindeki süslemelerde, ambalajında olabilmektedir.

       Serbest rekabet ortamında rakipler, müşteri memnuniyetini sağlamak için reklamlarında ürün imajını marka ve tasarım ile öne çıkarmaktadırlar.

        Global rekabetin yaşandığı dünya ticaretinde; firmalar tüm pazarlama karmasını kullanarak hedefe yönelmiş durumdadırlar. Bunlardan en önemlilerinden biri de “product” yani ürün olgusudur. Standart ürün üretimi kalite anlayışını kavramış, kaliteler değişmiş ve gelişmiş, bilinçli pazarlarda kalitesiz ürün yok olmaya başlamıştır. Pazarlama karmasından “ürün” seçeneğini kullanan firmaların kalite yönünden fark yaratma lüksleri ortadan kalkmıştır. Bu noktadan sonra yapılması gereken ürünün satış ve teşhir noktasında ortaya çıkacak görsellikler, yeniliklerdir. Fark yaratmak isteyen firmalar ürünlerinin kalitesini değiştirmeksizin ambajlarında, renklerinde, görüntülerinde daha doğrusu tasarımlarında yaptıkları yeniliklerle rakiplerinin önüne geçmeyi başarabilmişlerdir. Bu nedenle sürekli değişim gösteren tüketici ihtiyaçları doğrultusunda ister istemez ürün üzerinde yenilik yapmak gerekmektedir. Bu yenilik insanların duyularına hitap edecek nitelikte olduğu sürece beğeni alacak ve satışlar sürekli hale gelecektir.

       Tasarım özelliği, ürünlere cazibe katan önemli bir unsurdur. Otomotiv sanayiinden tekstil ürünlerine kadar bir çok alanda tasarım çalışması görmek mümkündür. Bu çalışmalar artık ar-ge faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tasarım çalışmaları tüketici için aranan bir özellik olduğu sürece bu çalışmalar devam edecektir ve emek yoğun bu çalışmaların korunması kaçınılmaz hale gelecektir. Bir yatırım, fikir ve emek unsuru taşıyan çalışmalarınızın taklit edilmemesi, başkaları tarafından çalınmaması için Endstriyel Tasarım Tescili ile korunması önem arzetmektedir.