Patent ve Endüstriyel Tasarım Servisi 0 212 702 33 00 0 212 702 11 00
Patent ve Endüstriyel Tasarım

Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Bu dış görünüm tasarımı firmamızın profesyonel uzmanları tarafından tasarlanır.

Ücretsiz MARKA ve PATENT uzmanlarımızdan bilgi alabilir, başvuru talebinde bulunabilirsiniz.

İSBİM®

Yeni başlangıçlar için çalışıyoruz

İSBİM BİLGİSYAR VE ELEKTRONİK SERVİS

Kalite Belgelerimiz 

Patent ve Endüstriyel Tasarım

Patent ve Endüstriyel Tasarım        Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır.
        Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.
        Endüstriyel tasarım tescili, hak sahibine her türlü dava açma yetkisini sağlamaktadır. Ayrıca, tescil sahibi, taklit ürünleri üretenlere uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini, ürünlere el konulması, mahkeme kararlarının basın yoluyla açıklanabilmesi gibi imkanlara sahiptir.
        Tasarımın, hak sahibi adına Türk Patent Enstitüsü'nde tescil edilmemiş olması, söz konusu tasarımın, tasarım hakkı sahibinden izin alınmadan başkaları tarafından kullanılabileceği anlamına gelmez. Kararnamenin 1. maddesinde, tescilsiz tasarımların genel hükümlere göre korunacağı ve Kararname ile sağlanan korumanın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile sağlanan korumaya engel olmayacağı belirtilmiştir.
        Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı, özel bütçeli, bağımsız yasal bir kuruluştur. TPE, Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunmak, memleket genelinde serbest rekabet ortamını sağlamak, araştırma geliştirme hareketlerinin ilerlemesini mümkün kılmak üzere; kanunla düzenlenmiş patent, marka ve endüstriyel mülkiyet haklarının oluşması, korunması ve bu haklara ilişkin yurt içi, yurt dışı bilgi ve belgeleri kamu yararına sunmak gibi bir gayeye sahiptir.

Patent Hizmetlerimiz;

 • Patent ve faydalı model ön araştırma. 
 • Patent ve Faydalı Model teknik dosyasının hazırlanması.
 • Patent ve faydalı model başvuru ve izlenmesi.
 • Yurtdışında Patent tescil işlemleri.
 • Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
 • Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Veraset ve intikal
 • İtiraz İşlemi (Patent bültenlerinde yayınlanan patent ve faydalı modellere karşı )
 • Yıllık Harçların Ödenmesinin takibi işlem
 • Hukuki Hizmetler


Endüstriyel Tasarım Hizmetleri;
 

 • Tasarım ön araştırma
 • Endüstriyel Tasarım başvuru ve takibi
 • Yurt Dışında Tasarım Tescili
 • Tasarım Yenileme İşlemi
 • Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
 • Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
 • Veraset ve intikal 
 • Tescilli tasarımların bülten Takibi
 • İtiraz İşlemi
 • Hukuki İşlemler