Marka Tescil Danışmanlığı 0 212 702 33 00 0 212 702 11 00

Ücretsiz MARKA ve PATENT uzmanlarımızdan bilgi alabilir, başvuru talebinde bulunabilirsiniz.

İSBİM®

Yeni başlangıçlar için çalışıyoruz

İSBİM BİLGİSYAR VE ELEKTRONİK SERVİS

Kalite Belgelerimiz 

Marka Tescil Prosedürleri

Marka Tescil ProsedürüBaşvurudan Önce Ön Araştırma

       Marka tescil başvurusundan önce mutlaka ön araştırma yapılmalıdır. Bireysel olarak yapılan ön araştırma işlemleri sitemizin marka araştırma bölümünden ücretsiz olarak yapılabileceği gibi Türk Patent Enstitüsüne de dilekçe ile müracaat edilerek yapılabilir. Ön araştırma işleminde temel esas araştırmanın yapıldığı tarihten önce yayınlanmış markalar ile başvuru yapılmak istenen markanın bilgisayar ortamında karşılaştırılmasıdır. Yani başvuru yapılmak istenen markanın aynısının veya bir benzerinin yayınlanıp yayınlanmadığı (ve tescil edilip edilmediğini) araştırmak gerekir. Ön araştırma işlemi sonucunda elde edilen veriler için gerekli görüldüğü taktirde bir marka vekilinden tescil edilebilirlik yorumu alınmalıdır.

Başvuru ve Tescil İşlemleri
 
       Marka başvuru yapıldığı itibaren tescil süresi ortalama olarak 15 aydır. Bu süre genel olarak başvuru ve Türk Patent Enstitüsü incelemesi, yayın ve tescil aşamalarından oluşur.

Başvuru ve İnceleme Aşaması;

        Marka başvurudan itibaren ortalama 8-9 ay içinde Türk Patent Enstitüsünce incelenir ve tescil edilebilirlik kriterlerine uyuyorsa markanın yayınına resmi markalar bülteninde karar verir. Markanın Türk Patent Enstitüsü uzmanlarınca ilk değerlendirmesinden sonra tescil edilebilirlik kriterleri bakımından uygun olmayan veya kısmen uygun olmayan bir durum olursa Türk Patent Enstitüsü marka için "red veya kısmi red" kararı verebilir. Bu karara itiraz hakkı vardır.

Yayın Aşaması;

        Yayınına karar verilen markalar her ay Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan markalar bülteninde 3 ay süre ile askıda kalır. Yani yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edilebilir. Türk Patent Enstitüsü bu itirazları markalar kanununa göre değerlendirir ve itirazı kabul edebilir veya etmeyebilir. İtirazların kabul edilmesi halinde başvurulan marka tamamen red olabilir veya başvurulan sınıfların bir kısmı çıkarılabilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde markanın tesciline karar verilir.

Tescil Aşaması;

        Başvurulan markanın tescil edilmesine karar verildikten sonra bu durum başvuru sahibine veya vekile bildirilir. Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen tescil ücretinin ödenmesinden sonra ortalama 3-4 ay içinde "marka tescil belgesi" alınır.